29. märts 2023

LASTEAIA KOHATASU ALATES 1.01.2023

Lasteaia kohatasud alates 1. jaanuarist 2023 Kohila valla lasteaedades   Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord” on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2023 tõuseb palga alammäär 725 euroni. Tulenevalt sellest on Kohila valla lasteaedades lasteaia kohatasu ja kohatasu soodustused alates 1. jaanuarist 2023 järgmised: lapsevanema poolt

LASTEAIA KOHATASU ALATES 1.01.2023 Read More »