Tammiste52

Info seoses lasteaiakohtade jagamisega 2023. aastal

Vajalik info lapsevanematele enne lasteaiakohtade jagamise protsessiga alustamist Alates 15. maist käivitame lasteaiakohtade jagamise protsessi 2023/2024 õppeaastaks. Sellega seoses palume vanematel sisse logida Kohila valla ARNO süsteemi – valla kodulehel ülal servas valige „Valdkonnad“ ning seejärel „Haridus ja kultuur“ ning edasi E-teenindus ARNO, kust saab siseneda ARNOsse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga. Palume enne 15. maid üle […]

Info seoses lasteaiakohtade jagamisega 2023. aastal Read More »

LASTEAIA KOHATASU ALATES 1.01.2023

Lasteaia kohatasud alates 1. jaanuarist 2023 Kohila valla lasteaedades   Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord” on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2023 tõuseb palga alammäär 725 euroni. Tulenevalt sellest on Kohila valla lasteaedades lasteaia kohatasu ja kohatasu soodustused alates 1. jaanuarist 2023 järgmised: lapsevanema poolt

LASTEAIA KOHATASU ALATES 1.01.2023 Read More »