Info seoses lasteaiakohtade jagamisega 2023. aastal

Vajalik info lapsevanematele enne lasteaiakohtade jagamise protsessiga alustamist

Alates 15. maist käivitame lasteaiakohtade jagamise protsessi 2023/2024 õppeaastaks. Sellega seoses palume vanematel sisse logida Kohila valla ARNO süsteemi – valla kodulehel ülal servas valige „Valdkonnad“ ning seejärel „Haridus ja kultuur“ ning edasi E-teenindus ARNO, kust saab siseneda ARNOsse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga.

Palume enne 15. maid üle vaadata, kas teie kontaktandmed on õiged – eelkõige e-posti aadress taotluse juures, sest sellele tuleb ARNO keskkonnast automaatne teavitus lasteaiakoha saamise kohta. Samuti vaadake üle et taotluses märgitud lasteaed vastaks teie eelistustele. 

Lasteaiakohtade jagamise protsessist lühidalt. 

Protsessi käivitamisel süsteemis moodustub lastest järjekord vanuserühma alusel ning vanuserühmas järjestuvad lapsed lasteaiakoha taotluse esitamise kuupäevade järgi vastavalt Kohila valla määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019020. Süsteem võtab esimeses etapis kohtade jagamisel arvesse veel vennad-õed seoseid, ehk võimalusel saavad ühe pere lapsed koha samasse lasteaeda. Koha saamine esimese eelistuse lasteaeda ei ole 100% kindel – see sõltub lapse vanuserühmast ja paigutusest vanuserühma sees. Kohti hakatakse jagama vanematest lastest nooremate poole ning esimese eelistuse alusel, kuid juhul kui paigutamise järje jõudmisel lapseni on esimese eelistuse lasteaed juba täis, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda või kolmanda eelistuse lasteaeda. Juhul kui 2. ja 3. eelistuse lasteaeda pole märgitud, valib süsteem võimalusel lapse elukohale lähima  lasteaia, kuhu veel on kohta võimalik pakkuda.

Lapsevanem saab teavituse ARNO süsteemis märgitud e-maili aadressile. Erinevatel põhjustel võib süsteemist tulnud automaatkiri sattuda teie postkastis rämpsposti alla, jälgige kindlasti seda ka. Reeglina on see lapsevanema aadress, kes esitas taotluse süsteemis. ARNO vaates näeb see väli välja selline:

Lapsevanemal on 7 päeva aega pakkumise vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks. Tagasilükkamisel tuleb valida rippmenüüst põhjendus – näiteks ei soovi sellel õppeaastal kohta või soovin kohta teises lasteaias. Juhul, kui valitakse variant, et soovin kohta teises lasteaias, pakutakse vanemale kohta teises voorus mõnda teise lasteaeda. Kui tagasilükkamise põhjus on see, et ei soovi kohta sellel õppeaastal, siis teises voorus kohapakkumist ei tule. Aegunud pakkumisele lapsevanem enam vastata ei saa. Sellisel juhul tuleb võtta ühendust haridusnõunikuga. Mida kiiremini lapsevanemad pakkumisele reageerivad, seda kiiremini saab edasi minna teise vooruga.

Kui teile ei pakuta kohta soovitud lasteaeda, siis see tähendab, et selles lasteaias ei olnud enam vabu kohti, kui järjekord jõudis teie lapseni. Kui kohtade jagamisel tekib olukord, kus teie üks laps on ühes lasteaias ja teine teises, siis palun võtke ühendust haridusnõunikuga. Juhul kui teises lasteaias on samuti olemas vanem, kes soovib koha vahetamist, siis seda on võimalik veel enne teise kohtade jagamise vooru käivitamist teha. 

Lasteaiakohtade jagamise protsess võtab aega – see võib kesta kuni juuni keskpaigani ning veel mõned üksikud kohad võivad jääda täitmiseks ka suve teise poolde. Püüame leida igale lapsele lahenduse. 

Küsimuste korral palun võtke ühendust valla haridusnõunikuga.

Eero Kalberg

eero.kalberg@kohila.ee

Kohila valla haridusnõunik